Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Sapa – Phú Thọ

Địa Điểm: Đà Nẵng – Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Sapa – Phú Thọ
Thời Gian: 6 ngày 5 đêm
Vận Chuyển: Máy Bay

Tel: 0905.353.345