Tour Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Yên Tử – Ninh Bình

Địa Điểm: Đà Nẵng – Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Yên Tử – Ninh Bình
Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
Vận Chuyển: Máy Bay

Tel: 0905.353.345