Tour Hà Nội – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – Pác Bó (4 Ngày)

Địa Điểm: Đà Nẵng – Hà Nội – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – Pác Bó
Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
Vận Chuyển: Máy bay

Tel: 0905.353.345