Sài Gòn – Vĩnh Long – Kiên Giang – Cà Mau – Sóc Trăng – Cần Thơ

Địa Điểm: Đà Nẵng – Sài Gòn – Vĩnh Long – Kiên Giang – Cà Mau – Sóc Trăng – Cần Thơ
Thời Gian: 5 ngày 4 đêm
Vận Chuyển: Máy Bay

Tel: 0905.353.345