Tour Du Lịch Sài Gòn – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc

Địa Điểm: Đà Nẵng – Sài Gòn – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc
Thời Gian: 3 ngày 2 đêm
Vận Chuyển: Máy Bay

Tel: 0905.353.345