Tour Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An

Địa Điểm: Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An
Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
Vận Chuyển: Xe du lịch

Tel: 0905.353.345