Tour Lý Sơn – Quãng Ngãi (2 ngày 1 đêm)

Địa Điểm: Đà Nẵng – Lý Sơn
Thời Gian: 2 ngày 1 đêm
Vận Chuyển: Xe du lịch

Tel: 0905.353.345